Högbystenen
(ög 81)

Översättning hämtad från boken Runstenar i Västra Östergötland, Conny L A Petersson.

Översatt: "Gode bonden Gulle fick fem söner föll på föret djärve kämpen Åsmund ändade Assur österut i Grekland blev på holm halvadan dräfpt Kåre omkom ej ute också Boe är död Torkel risade runorna"


Hittad
På platsen för gamla kyrkan är Högbystenen upprest. Förut inmurad i gamal kyrkans sakristia. Denna sten räknas som nummer två i Östergötland efter Rökstenen.